Cronica del sopar d'estiu

|

CRONICA DEL SOPAR D’ESTIU DEL
COL.LECTIU ULLAL I POSTERIOR
TERTULIA.
Dijous 5 d’agost de 2004

“ Com als sollaners els agrada molt les plaquetes i els homenatges, deixaren perdre tot el patrimoni historic-artistic, cultural i ambiental, ja que així, l’acte recordatori futur serà més glamuros”.
Per Llorenç Benaches


El dijous a la nit, ens reunirem els companys del Col.lectiu Ullal al Bar Aguila1. Allí, vint-i-tres socis degustaren tota mena de plats tipics d’aquestos sopars a la fresca,amb molta germanor. La vista era meravellosa, a l’esquerra l’esglesia parroquial i al fons,a la dreta, la casa consistorial, i al mig, al darrere de les cases?, n’ho recorde pas2. L’harmonia i la sinceritat es conreava amb la mirada. Tothom menjava entrepans mentre enraovava amb els companys que tenia a prop. Arriba l’hora del cafenet i del cigarret, i el nostre president Joan Ferrus agafa la paraula per comentar-nos coses referents al col.lectiu mentre es repartien unes fotocopies de les “Propostes per a l’elaboració del Pla General Urbà de Sollana presentades per l’associació cultural Col.lectiu Ullal de Sollana”3i altres del “Pressupost per a l’any 2004 i del Balanç de l’any 2003”. Comença la seva xerrada fent menció al nombre de socis de l’entitat, que a hores d’ara s’ha incrementat en tres socis més conformant la nostra base social uns 50 socis4. Després va fer una pinzellada ambiental parlant sobre la futura Aula de Natura a Sollana, ubicada a l’entorn del Portet i per la qual cosa havien de comprar alguns camps. Segons es va dir l’alcalde ho va tirar tot per terra5. Seguidament es parla de la venta de les publicacions del col.lectiu en aquest any 6.
Una mica més tard comenta les propostes per aquesta tardor. El nº 4 de la Col.lecció Itineraris per Sollana i el terme, anira a carrec del nostre company Joan Llinares i tractara sobre l’Esglesia Parroquial 7. Igualment es parla de les properes eixides 8, de l’Assamblea d’Historia de la Ribera en Antella al novembre, dels quaderns Suylana 9 i del visionat del video-homenatge de Julio Llinares per al desembre. Tanmateix es va comentar que el col.lectiu encetara una campanya de promoció dels llibres publicats; aixi es podran reeditar llibrets esgotats com el dels Tancats de Ramon Ibor i d’altres.

La tertulia de mica en mica s’animava i s’enlairava cap a posibles projectes futurs o propostes consensuades. Es parla entre els assistents d’encetar camins nous com el del grup de medi ambient 10 , literatura, pintura, musica i altres materies. També es recorda als assistents que enguany era l’any Cavanilles, deixant la porta oberta per a suggeriments. Igualment es parla de que a l’any 2006 s’hauria d’homenajar a algu. Mentre uns opinaven que deuria ser una entitat, altres es referien a persones amb nom propi 11. Tanmateix es va comentar que el divendres passat , l’Ajuntament de Sollana va nomenar fill predilecte de la vila al nostre company Juan Moleres. Va ser un acte oficial, convocant un ple extraordinari al consistori, on intervengueren el secretari, diferents portaveus politics i l’alcalde. El nomenaren fill predilecte otorgant-li l’escut d’or de la vila de Sollana amb una llegenda fent referencia a la seva trajectoria com a cronista. A l’institut li feren un monolit dedicant-li un carrer i despres es va fer un sopar a les piscines municipals. Es feren diferents parlaments com el del cronista Frances de Paula Garcia (Cronistes del Regne), Jesús Huguet (Cronista de Poblallarga i membre del Consell Valencia de Cultura), Jose Doménech (cronista de Thous i membre de l’academia de la llengua), Joan Benito, Joan Ferrus i Vicent Garcia Castillo. Per a tal acte es va formar una comissió composada per representants de cada partit politic i 2 membres del Col.lectiu Ullal ( Joan Llinares i Joan Ferrus).

També es comenta que mentre unes coses germinen, altres no ho fan 12. El nostre company Moleres va dir que si no haguera sigut pel col.lectiu Ullal hi haurien coses que no s’hagueren pogut fer. Comenta que ni ell mateix s’enrecordava de la data del 50 aniversari i justifica l’agraiment al Col.lectiu Ullal.

Igualment es va comentar que la celebració del 725 aniversari 13 de la Carta Pobla no s’hauria fet sense el suport del Col.lectiu (reedició del llibre de la Historia de Sollana, la carta pobla, la representació teatral, el Júpiter...). Quedava en el tinter d’aquest any farcit de celebracions la intervenció arqueológica a Trullas. Es parla despres de que al Bim va eixir poca informació al respecte i Joan Llinares va dir que no s’havia de dir res al BIM per a que no anaren a furtar coses i que quan s’acabara tot es divulgarien totes les troballes. També es va comentar que no feia molt, es va fer un “bando” per a que la gent s’apuntara a unes llistes com a voluntaris en les excavacions arqueologiques. El nostre amic Toni Segarra critica la fluidesa de les relacions col.lectiu-consistori ja que no es diu res al Col.lectiu Ullal de les actuacions que es van a fer. Joan Llinares va dir que si s’havia fet publicitat mitjançant el bando i alguna reunió que altra. A més a més va afegir que de tota la gent que s’apunta no hi va acudir ningu. Tanmateix, li va recordar que li ha de naixer a ell anar a interessarse e involucrarse en la activitat esmentada.

Caballero enceta el tema de l’Ecomuseu i va dir que no hi ha venta de cara al turista si no es fa en valencia. També, el que suscriu la crónica va dir que ja es donava per creat l’Ecomuseu segons la Memoria de Gestió del Partit Independents per Sollana, a més a més vaig afegir que al programa electoral el mateix grup politic volia crear un Museu Etnografic 14. Tanmateix vaig remarcar la falta de serietat i veracitat d’aquest programa ambiental, i que la Regidoria de Medi Ambient actual no fa gairebé res ni acompleix el seu programa.

Els nostres companys Gabi Ridaura i Toni Segarra ens informaren de que un catedratic de la UPV, conegut per tots nosaltres i natural de Sollana, Herminio Boira, esta desenvolupant un projecte per recuperar la Font del Forner. Aquest projecte de la Universitat anomenat “camins d’aigua” entraria dins del programa Life de la Comunitat Europea i participarien entre 20 i 30 alumnes. També remarcaren que la Confederació Hidrológica del Xuquer posa diners i deixa la maquinaria necesaria. La gent de la Conselleria diu que com el consistori no te cap interes en aquestos projectes mediambientals no volen saber res de Sollana.
En aquest projecte es comprarien dos camps per tal de fer un lluent. Tanmateix s’ha fet una intervenció per mesurar l’aforo de les aigües 15 i l’ajuntament de Sollana no ha posat cap diner.

Joan Ferrus parla una miqueta més del 725 aniversari i va afegir que aviat es colocaria un retaule conmemoratiu de cerámica en la casa on estava situada al darrere la Torre de Suylana. Va dir també que l’autora del retaule era Aurea Jiménez.

Despres tornant a la caldejada temática local ambiental (inexistent com gairebé moltes coses mes), vaig afegir que en aquest aspecte si que hi havia projectes que els interesaba a l’ajuntament com la famosa “Recuperació ambiental de la Creueta” ja que aixi tot quedava bonic de cara als electors, a la esglesia i altres sectors més. A més a més vaig remarcar que en aquestos camps no hi havia cap especie animal ni vegetal de valor ecologic o ambiental, inclus etnobotanic i si que els havia en un ullal molt a prop d’aquest espai religios, com l’Ullal del Romani. També vaig sugerir que aquesta actuació no es que en semblara mal, sino la forma falaç d’utilitzar l’adjectiu ambiental. També vaig sugerir que hi havia que canviar el titol d’aquesta actuació per el de “Adequació de l’espai religios de la Creueta per fer la Romeria d’estiu”. El nostre company Joan Llinares s’amoina una miqueta i respongué que ell s’ha mogut prou en aquest projecte seu i que jo no ho havia fet 16. Després torni a remarcar que no tenia res en contra d’aquesta actuació, que en semblava be si hagues anat acompanyada d’altres actuacions ambientals durant aquestes legislatures en que la Regidoria de Medi Ambient ha estat en mans Independents. Li recordi que per tercera vegada consecutiva, el grup politic Independents per Sollana havia escrit un punt al programa electoral que tractava de la Recuperació dels Ullals i que res s’havia fet, solament que enganyar als sollaners. El nostre company Joan Llinares va dir que “el paper es molt sufrit”.

Aquesta tertulia reflectia l’interes ambiental que hi ha al nostre municipi, i que algun cap quadrat no enten. Com es va fer molt tard, molts companys marxaren a casa i altres la continuaren al Pub de Canari. Alli tornaren a aventurarnos en el medi ambient, la cultura, la musica, la literatura i altres aspectes artistics.

A la matinada, pasejarem una miqueta pel poble fins arribar al Pou Pudent mentres continuaben enraonant. També vam veure penjats als balcons de moltes cases uns llençols amb diverses escenes pintades i amb molt de cromatisme. Tot aço pertanyia a l’edició de “Carrers d’Art” organitzada pel nostre company Pau Cordoba, entés de la realitat cultural i artística, i en la qual havien participat molts artistes, la Universitat de Valencia, la Falla l’Avinguda i la Cam. Una mica més tard tothom marxa a dormir.1 En la convocatoria figuraba el Bar de les Piscines Municipals, pero degut a certes circunstanciens es canvia de lloc.
2 Després de veure la plaqueta conmemorativa el 9 d’agost, en va venir al cap que alli s’ubicava l’antiga Torre de Suylana .
3 Mentre membres del Col.lectiu Ullal, amb molta cura elaboraven una serie de propostes que es podrien incloure al Pla General del municipi, altres sollaners de la classe politica havien comprat alguns terrenys on s’hauria d’ubicar un nou Poligon Industrial., segons un rumor que circulava ja pel poble abans de l’estiu.
4 Els nous socis, si mal no recorde, eren Vicent Sarrió, Pepe Domingo i Vicent Gabon. També en vaig assabentar que s’havia creat una entitat associativa nova denominada “Amics de Sollana” conformada sobretot per gent jove. Caldria també pensar, com una autoreflexió, per que no ingressa gent jove al nostre col.lectiu? Tot ullal s’ha de regenerar amb aigues noves si vol perdurar.
5 Sera perque el medi ambient no interessa a ningú? O perque no guanyen cap cosa els promotors-constructors?
6 Per el que respecta als Itineraris per Sollana i el terme s’han venut: 2 dels Tancats, 8 del Passeig per Sollana i 20 de la Ruta dels Ullals. Tanmateix, del llibre Records d’Infantesa, del nostre company Julio Llinares, s’han venut 35 exemplars.
7 Posiblement la presentació del Itinerari siga per a Octubre i es fara en l’Esglesia Parroquial. Com a novetat en la presentació es fara l’itierari descrit. Tanmateix recorda que estan en preparació el nº 5 i 6.
8 Les posibles eixides seran: els castells de Benisano, de Montesa i de Xativa, el Monestir de Santa Maria del Puig, la torre de Silla i eixides mediambientals i arqueologiques a Bicorp.
9 Esta en preparació el Suylana nº 6 que sera un miscelani, amb un article de les Cartes de poblament de Rafalcadi i el nº 7 que sera monografic, a carrec de Paco Montagud i que tractara de l’evolució de l’escola a Sollana als segles XIX i XX.
10 Al Col.lectiu hi ha una comissió de Medi Ambient força treballadora. A la pagina web del Col.lectiu, a la secció Agenda 21 podreu trobar totes les activitats d’aquesta Comissió. A més a més de la tasca educativa formal i no formal que es preten desenvolupar , m’agradaria que aquesta fora també més reivindicativa envers la conservació del nostre patrimoni natural, amb denuncia d’irregularitats ecologiques, amb més participació i sobretot amb un gran esperit critic independent de totes les vessants socio-politiques locals.
11El nostre company Moleres proposa el nom de Doña Estrella Alca Ramon, comare. Ell mateix ja va remetre anteriorment a l’Ajuntament un escrit proposant aquest nom per al Consultori de Salut Local. Remarca que d’aquell equip sanitari solament faltava ella per rebre un reconeiximent a la seua trajectoria profesional ( els carrers d’aquell equip son: Paco Vera, Santiago Vidal, Paco Ridaura i Vicente Emo). Jo mateix proposaria ara el d’una persona honesta, lleal, fidel als seus veins, amb gairebe les mateixes creences que ens ensenya Jesús, que ho va donar tot pel seu poble i fou un anarquista de cap a peus: el tio Funis.
12 Com per exemple l’Ecomuseu. ¡Un, dos, tres, respon altra vegada! Per dos centims d’euro pensa en coses que no germinen o no cuallen a Sollana. De ben segur que podras guanyar fins 100 euros.
13 Tenia entes que la major part dels pobles del voltant feien la celebració als 750 anys. Hi hauria d’haver algun interessat, amb molta pressa, per a que es produira en aquesta data, i sobretot quan les celebracions acabaren un mes abans de les eleccions. Supose que estaria fent currículo per passarse aviat a un altre partit de més envergadura.
14 Tinc algun dubte. Tindren dos museus a Sollana: l’Ecomuseu i el Museu Etnografic? o, tornaran a vendremos la burra i ens enganyaran durant quatre anys més femnos creure que van a fer el Museu Etnografic? Tindrem que composar alguna cançoneta i enviar-la a la Parodia Nacional.
15 Segons en comenta un llaurador, s’ha fet una parada a una distancia d’uns 60 cm del fons del canal per tal de mesurar el cabal d’aigua i aprofitarlo per fer arros ecologic.
16 Després de desenvolupar tres projectes d’Educacio Ambiental subvencionats per la Generalitat Valenciana en que els ullals eren objectiu prioritari, de fer quatre triptics dels ullals, de fer dos xarrades publiques amb l’intervenció de politics i gestors de la junta rectora del parc natural prometent el “oro i el moro”, d’haver eixit tres ullals significatius en un minidocumental a Canal 9 a l’espai el medi ambient, d’apareixer articles varis al Bim , haver aparegut noticies a la premsa i per ultim la ruta dels Ullals. Ah! oblidava que tambe li recordava als politics el que prometen i no fan. Tanmateix després de recordar-los la seua protecció en les propostes del Col.lectiu sobre el Pla General. Que més volen? Ho sabeu? Ja es veu que no tenen interes en cap tema ambiental, busqueu l’Ecomuseu i ho comprovareu. El més cert es que esperare a que estiga tot aterrat, aixi podre solicitar una plaqueta o retaule ceramic, cosa que els agrada als politics ja que alli pot apareixer el seu nom per a la posterioritat i aixi fer un acte ambmés glamour per a que es lluisquen alguns. ¡Molt berlanguia de debo!.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

©2009 Col·lectiu Ullal de Sollana | Template Blue by TNB