Qui som?

|

El Col·lectiu ULLAL de Sollana, es va constituir com a tal el 25 d'abril de 1998, iniciant les seues activitats amb una visita al Monestir de Santa Maria de la Valldigna. Començà sent una agrupació de gent del poble amb inquietuds culturals relacionades amb Sollana i la comarca de la Ribera, però una vegada constituits oficialment com a Associació Cultural es marcà com a objectiu general: "El coneixement, l'estudi i difusió de la història, tradicions, costums i altres activitats de tipus cultural i medi ambientals que tinguen que veure amb Sollana, la Ribera i en general amb la Comunitat Valenciana."
La comissió Gestora celebrà i signà Acta de Constitució i aprovació dels estatuts el 28 de juliol de 1999.

El 28 d'octubre de 1999 quedà inscrita l'Associació Cultural Col·lectiu Ullal de Sollana al Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana amb el nº 10310.

El 24 de febrer de 2000 quedà inscrita al Registre d'Associacions Veïnals de l'Ajuntament de Sollana amb el nº 26.

La seua aparició a Internet va tindre lloc al gener de l'any 1999, tenint com a objectiu difondre a tots els interessats les activitats del Col·lectiu.


Els principals OBJECTIUS del Col·lectiu són els següents:- Fomentar la relació personal entre els membres que el formen.

- Estimular entre els seus membres la inquietud per la temàtica local i comarcal.

- Fomentar les investigacions de temàtica local en tots els àmbits.

- Desenvolupar entre els seus membres la participació en aquelles activitats culturals del poble que estimen convenients.

- Crear i ampliar els arxius personals locals.

- Afavorir la continuitat de publicacions locals com el BIM, Suilana, Germandat, El Ramàs i la Llanterna, El programa de Festes...

- Col·laborar en les publicacions locals així com també en altres comarcals de la mateixa línea.

- Obrir-se i relacionar-se amb sensibilitats semblants d'altres poblacions de la comarca.

- I participar a nivell individual o com a grup en aquelles activitats culturals i sobre història local que es facen tant al poble com en altres poblacions del voltant. 

©2009 Col·lectiu Ullal de Sollana | Template Blue by TNB