Acta de constitució Col.lectiu

|
CONSTITUCIÓ OFICIAL DEL COL·LECTIU ULLAL

Joan Ferrús Vanaclocha

Dimecres 28 de juliol de 1999

Dimecres dia 28 de juliol de 1999, festivitat de sant Pelegrí, asseguts a la fresca i havent acabat de sopar al BAR SACARÉS de Sollana, tingué lloc l’Acte Oficial de Constitució del COL·LECTIU ULLAL.
Primerament, el coordinador, Joan Ferrús Vanaclocha, va explicar als assistents que en una reunió prèvia celebrada dies abans, el 14 de juliol, es va constituir la Comissió Gestora que assumiria la funció de dur endavant tots els tràmits administratius i legals que calgueren per tal d’enregistrar la nostra associació de manera oficial a la Conselleria de Presidència. Registre d’Associacions.
A continuació, va presentar els membres que conformaven la dita Comissió Organitzadora i que eren: PRESIDENT: Joan Ferrús Vanaclocha VICE-PRESIDENTA: Amparo Gomis Llorens SECRETARI: Antoni Segarra Selma TRESORER: Gabriel Ridaura Vila VOCAL: Cloti Valerio Chulvi i Pau Córdoba Borrás
Després de presentar la Comissió Gestora es passà formalitzar l’ACTA DE CONSTITUCIÓ del Col·lectiu en la qual es prengueren els següents acords per unanimitat:
1. Constituir en la localitat de Sollana l’Associació denominada: COL·LECTIU ULLAL.
2. Aprovar-ne els Estatuts en els quals s’estableixen com a fins principals:

El Coneixement, l’estudi i difusió de la història, tradicions, costums i altres activitats de tipus cultural i medi ambientals que tinguen a vore amb Sollana, la Ribera en general amb la Comunitat Valenciana.

3. Elevar un escrit a la Direcció General d’Interior sol·licitant el visat dels Estatuts i la inscripció de l’Associació en el corresponent Registre, escrit al qual s’adjuntarà l’Acta de Constitució i els Estatuts aprovats.

A continuació, foren signats tots els documents a presentar: Sol·licitud de visat d’Estatuts i inscripció de l’Associació, Acta fundacional i Estatuts, per acabar la vetlada amb un amena tertúlia sobre diversos aspectes i futures accions de l’Associació naixent, la qual va tindre continuïtat fins la 1’30 h. de la matinada a la Geladeria Roger.

 

©2009 Col·lectiu Ullal de Sollana | Template Blue by TNB