Escrits de Vicente García Castillo ACIGAR

|

Castillo, conforme el coneixen molts a Sollana, ha estat de sempre una persona preocupada no solament pels esdeveniments històrics que han marcat la trajectòria singular del nostre poble, sinó que a més a més, ha estat un observador fidel de la realitat quotidiana local, especialment d'aquells successos i fets més destacables i rellevants, els quals han quedat perfectament custodiats al seu arxiu personal...

La seua obra, doncs, més que els seus escrits, subsidiaris de la seua actuació, és la seua pròpia vida: una trajectòria d'honestedat i coherència que té les seues arrels en la fe religiosa i l'amor sincer al seu poble.


Col.lectiu UllalQui vullga adquirir un exemplar que es pose en contacte amb la Junta Directiva.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

©2009 Col·lectiu Ullal de Sollana | Template Blue by TNB