Carta pobla atorgada a Sollana

|

Nosaltres commemoren enguay el 725 aniversari de la Carta Pobla atorgada per Eiximén d'Urrea II a 22 families perquè repoblaren aquestes terres tot estipulant les condicions a què quedaven sotmeses i el marc juridic regulador basat en els Furs i Costums de València. És veritat que amb anterioritat s'atorgaren altres cartes de població -el contingut d'alguna de les quals no ens ha arribat-  i es feren també algunes donacions a particulars; tot i això, la Carta Pobla de Eiximén d'Urrrea Ii atorgada als nous pobladors el 10 d'abril de 1277, és la que prenem com a punt de referència per a la història de la Sollana actual, ...

                                                   Joan F. Benito Esteve
                                                   Regidor de Cultura.

Publicació de Molt il.lustre Ajuntament de Sollana.
La podras trobar a la Biblioteca Municipal

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

©2009 Col·lectiu Ullal de Sollana | Template Blue by TNB